Erklæring om vores politik omkring Persondata forordningen rettet til leverandører og kunder hos Midtjysk Festudlejning, Sunds.

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft (forkortet GDPR, General Data Protection Regulation).

I forbindelse med de nye regler om persondata, skal vi hermed anmode om, at der gives tilladelse til, at vi opbevarer data på dig og/eller din virksomhed i forbindelse med vores samarbejde og handel.

Indsamling og brug af personoplysninger samt formål hermed

Vi indsamler f.eks. følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer. Hvis du har behov for en kopi af det materiale, som vi har liggende, kan du henvende dig til os og få en kopi. Eventuelle papirarkiver vil du kunne se hos os, og du kan naturligvis få lov at tage kopi heraf. I forbindelse med samhandel med andre parter vil vi kunne udlevere f.eks. leveringsadresse og andre relevante oplysninger om dig til samarbejdspartnere. Vores arkiv på dig slettes, hvis du anmoder herom. Såfremt vores samarbejde måtte ophøre, kan du til enhver tid få bekræftet, at vores materiale på dig er tilbageleveret eller slettet. Vi skal dog gøre opmærksom på, at bogføringsmateriale vil blive opbevaret i vores økonomisystem som et led i at opfylde Bogføringsloven. Vi opbevarer kun de informationer, som er nødvendige til opfyldelse af Bogføringsloven.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysninger. Alt elektronisk materiale er beskyttet af password, og kan således ikke tilgås af uvedkommende. Fysiske arkiver er opbevaret på et aflåst kontor. Det materiale og de informationer, som du har liggende hos os, vil være omfattet af tavshedspligt. Materiale vil kun blive udleveret til andre, hvis du har anmodet os herom eller efter nærmere aftale med dig.

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider). Når du besøger tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

Ændringer i vores politik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik hvis der sker væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller nye forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående. Hvis du er uenig i ovenstående, bedes du tilkendegive dette på skrift til info@herstarterfesten.dk ellers opfatter vi dette som accepteret af dig. Vi beklager det besvær, som ovenstående evt. måtte påføre dig.

Med venlig hilsen

Martin Bøgelund
Midtjysk Festudlejning