Midtjysk Festudlejning
Drejervej 18
7451 Sunds
Mail: info@herstarterfesten.dk
Tel: +45 97 14 40 98

CVR: 28400993

 

Erklæring om vores politik omkring Persondata forordningen rettet til leverandører og kunder hos Midtjysk Festudlejning, Sunds.

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft
(forkortet GDPR, General Data Protection Regulation).

I forbindelse med de nye regler om persondata, skal vi
hermed anmode om, at der gives tilladelse til, at vi opbevarer data på dig
og/eller din virksomhed i forbindelse med vores samarbejde og handel.

Indsamling og brug af personoplysninger samt formål hermed

Vi indsamler f.eks. følgende personoplysninger om dig: navn,
e-mailadresse, telefonnummer. Hvis du har behov for en kopi af det materiale,
som vi har liggende, kan du henvende dig til os og få en kopi. Eventuelle papirarkiver
vil du kunne se hos os, og du kan naturligvis få lov at tage kopi heraf. I
forbindelse med samhandel med andre parter vil vi kunne udlevere f.eks.
leveringsadresse og andre relevante oplysninger om dig til samarbejdspartnere.
Vores arkiv på dig slettes, hvis du anmoder herom. Såfremt vores samarbejde
måtte ophøre, kan du til enhver tid få bekræftet, at vores materiale på dig er
tilbageleveret eller slettet. Vi skal dog gøre opmærksom på, at
bogføringsmateriale vil blive opbevaret i vores økonomisystem som et led i at
opfylde Bogføringsloven. Vi opbevarer kun de informationer, som er nødvendige
til opfyldelse af Bogføringsloven.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.
Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysninger. Alt elektronisk
materiale er beskyttet af password, og kan således ikke tilgås af uvedkommende.
Fysiske arkiver er opbevaret på et aflåst kontor. Det materiale og de informationer,
som du har liggende hos os, vil være omfattet af tavshedspligt. Materiale vil
kun blive udleveret til andre, hvis du har anmodet os herom eller efter nærmere
aftale med dig.

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider.
Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts
hjemmesider). Når du besøger tredjeparts hjemmeside, bør du læse
hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

Ændringer i vores politik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik hvis der
sker væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller nye
forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Du er altid velkommen
til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående. Hvis du er uenig i
ovenstående, bedes du tilkendegive dette på skrift til info@herstarterfesten.dk
ellers opfatter vi dette som accepteret af dig. Vi beklager det besvær, som
ovenstående evt. måtte påføre dig.

Med venlig hilsen

Martin Bøgelund
Midtjysk Festudlejning